Welcome

Engel & De Roo    V.O.F.

We strive to bring the best out of people. Remove the foliage and reveal the hidden treasures.

We streven ernaar het beste uit de mens te halen. Verwijder het gebladerde en onthul de verborgen schatten.

We operate under different brand names: 

We doen zaken onder de volgende namen:

Take a look at:

  • TrainID Blue   Psychologisch hulp & advies bureau kinderen en jong volwassenen
  • TrainID Red  Interim management, design and training for emergency response facilities and instructors
  • Talent in Balans  Assessments, Career guidance and coaching and talent assessments


© Engel & De Roo 2012